سوالات متداول

1آیا این سوزن ها درد هم دارند؟
این سوزنها بسیار ظریف و قابل انعطاف طراحی شده اند و حتی از لابلای سلولهای عصبی و حسی قابل عبور می باشند پس احساس درد بسیار کم یا ناچیز است و با تکنیک ها و روش های خاص ، احساس درد در زمان ورود سوزن وجود ندارد اما آنچه بیمار حس می کند جریانی متحرک مثل گزگز ، یا مورمور در مسیر کانال انرژی است . ولی من قبل از شروع درمان در جلسه اول ویزیت، یک عدد سوزن در پوست دست بیمار می زنم تا بیمار از چگونگی شدت ناراحتی و درد ، مطلع و ترس از سوزن کاملاً از بین برود .

آدرس:

کرج – جهانشهر - روبه روی بیمارستان کسری – ساختمان بقراط – طبقه 4 – واحد 8

 

تلفن جهت تعیین وقت و هماهنگی:

0263-4407098
09397118408

 

روزهای کاری:

روزهای زوج عصرها 16 - 19:30
روزهای فرد صبحها 10- 12